La Vie d'Artiste. The Artist Life. Look like an artist. Live like an artist. Be an artist.

Mechanical Pencil
Mechanical Pencil
Mechanical Pencil
Mechanical Pencil
Mechanical Pencil
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mechanical Pencil
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mechanical Pencil
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mechanical Pencil
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mechanical Pencil
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mechanical Pencil

Mechanical Pencil

Giá thông thường
$2.99
Giá bán
$2.99
Giá thông thường
$4.99
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Comfortable rubber grip with an easy rubber press-button. Lead is dark and somber in color.

2 Sizes

  • 0.5
  • 0.7

3 Colors

  • Pink
  • Lt Blue
  • Grey