La Vie d'Artiste. The Artist Life. Look like an artist. Live like an artist. Be an artist.

Lama Journal Soft Cover Lined
Lama Journal Soft Cover Lined
Lama Journal Soft Cover Lined
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Lama Journal Soft Cover Lined
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Lama Journal Soft Cover Lined
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Lama Journal Soft Cover Lined

Lama Journal Soft Cover Lined

Giá thông thường
$4.99
Giá bán
$4.99
Giá thông thường
$6.99
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

The sassy lama on the cover guards all your secrets. Lined paper inside. Contains ribbon to mark your place. 

Paper: 68lb. (100gsm)

Size: 6in x 8in (15.2cm x 20.3cm)